محصولات گروه زند

 

نرم افزار مدیریت پرتال های شهری

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

 

 

 

سامانه پرتال شهر الکترونیک

راه اندازی شهر های الکترونیکی در کشور یکی از خدمات گروه زند در کشور است ، گروه زند با ارزیابی از شهرهای مختلف ایران سامانه پرتال جامع ویژه شهرهای الکترونیکی پیاده سازی کرده که اگر مایل هستید در شهری خاص شهرالکترونیک راه اندازی کنید ما به شما کمک می کنیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

.

سامانه پرتال جامع تبلیغاتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید